مجموعه و کلکسیونی می‌باشد از لباس، آرت، مبلمان و هر آنچه حوالی من است. چیدمانی از اشیايی که تناسبات خود با فضا پیدا کرده‌اند، مناسباتشان را با هم به اشتراک گذاشته‌اند و نقطه‌ی امنی ایجاد کرده‌اند که به ناخود آگاه، روزمره‌ای را یادآوری کنند که شاید مدت هاست فراموش کرده‌ام… . که من چقدر احتیاج دارم به درست چیدمان شدن…

Farda Design

Around Me

MARCH 2023

Artist

art toy tehran

riders

CM

10*20*13

T

1.400.00

riders

CM

10*20*13

T

1.400.00

riders

CM

10*20*13

T

1.400.00

riders

CM

10*20*13

T

1.400.00

mikigang Limited edition

CM

10*17*32

T

2.000.000

zizigulu Limited edition

CM

10*17*32

T

2.000.000

Missy cake Limited edition

CM

11

T

800.000

Piggy time

CM

T

2.000.000

toy accessoiers

CM

T

700.000

Mikycream

CM

70*60*40

T

6.000.000

ice cream

CM

T

220.000

ice cream

CM

T

220.000

toy accessories

CM

T

700.000

pissymouse

CM

15*15*15

T

8000.000

pissymouse

CM

15*15*15

T

8000.000

pissymouse

CM

15*15*15

T

8000.000

toy accessories

CM

T

700.000

Bache Tehroon Limited edition

CM

100*60*40

T

7.000.000

فیلتر ها

دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان
دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان