مجموعه و کلکسیونی می‌باشد از لباس، آرت، مبلمان و هر آنچه حوالی من است.

چیدمانی از اشیايی که تناسبات خود با فضا پیدا کرده‌اند، مناسباتشان را با هم به اشتراک گذاشته‌اند و نقطه‌ی امنی ایجاد کرده‌اند که به ناخود آگاه، روزمره‌ای را یادآوری کنند که شاید مدت هاست فراموش کرده‌ام… .

که من چقدر احتیاج دارم به درست چیدمان شدن… .

Farda Design

Around Me

MARCH 2023

Artist

shaqayeq ahmadian

Collaboration with Art Toy Tehran

CM

13*18

T

2.500.000

Oil on convas

CM

20*30

T

5.000.000

Oil on convas

CM

20*30

T

5.000.000

Red velvet Limited edition

CM

20*20*20

T

4.200.000

Oil on convas

CM

30*40

T

9.000.000

Power and Beauty Oil and airbrush on canvas

CM

60*40

T

20.000.000

Persian cat
COLLABORATION with art toy tehran

CM

30

T

1.800.000

Persian cat
COLLABORATION with art toy tehran

CM

30

T

1.800.000

oil on convas COLLABORATION with art toy tehran

CM

40*40

T

11.00.000

فیلتر ها

دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان
دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان