مجموعه و کلکسیونی می‌باشد از لباس، آرت، مبلمان و هر آنچه حوالی من است.

چیدمانی از اشیايی که تناسبات خود با فضا پیدا کرده‌اند، مناسباتشان را با هم به اشتراک گذاشته‌اند و نقطه‌ی امنی ایجاد کرده‌اند که به ناخود آگاه، روزمره‌ای را یادآوری کنند که شاید مدت هاست فراموش کرده‌ام… .

که من چقدر احتیاج دارم به درست چیدمان شدن… 

Farda Design

Around Me

MARCH 2023

furniture

tantan studio

Ice cream mango

CM

17*17*17

T

3.200.000

Ice cream kiwi

CM

17*17*17

T

3.200.000

Ice cream blue raspberry)

CM

17*17*17

T

3.200.000

Ice cream cherry

CM

17*17*17

T

3.200.000

ice cream blueberry

CM

17*17*17

T

3.200.000

ice cube

CM

32*32*32

T

3.550.000

ice cube

CM

32*32*32

T

3.550.000

ice cube

CM

32*32*32

T

3.550.000

ice cube

CM

32*32*32

T

4.350.000

ice cube

CM

32*32*37

T

3.750.000

tinboard

CM

35*35*5

T

1.650.000

tinboard

CM

35*35*5

T

1.650.000

tinboard

CM

30*40*5

T

1.750.000

tinboard

CM

35*35*5

T

1.650.000

tinboard

CM

30*40*5

T

1.750.000

ice cube

CM

32*32*37

T

3.750.000

ice cube

CM

32*32*37

T

3.750.000

bouquet of handmade

CM

60*32*32

T

6.000.000

ice cube coffee table

CM

76*76*28

T

16.000.000

ice cube chair

CM

100*45*47

T

20.000.000

tinboard new pattern

CM

25*43*3

T

1.750.000

ice-land

CM

17*17*17

T

2.200.000

فیلتر ها

دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان
دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان