مجموعه و کلکسیونی می‌باشد از لباس، آرت، مبلمان و هر آنچه حوالی من است.

چیدمانی از اشیايی که تناسبات خود با فضا پیدا کرده‌اند، مناسباتشان را با هم به اشتراک گذاشته‌اند و نقطه‌ی امنی ایجاد کرده‌اند که به ناخود آگاه، روزمره‌ای را یادآوری کنند که شاید مدت هاست فراموش کرده‌ام… .

که من چقدر احتیاج دارم به درست چیدمان شدن… .

Farda Design

Around Me

MARCH 2023

Artist

terme ziaei

khorsheed DIGITAL PAINTING/ DIGITAL PRINT ONE EDITION(SIGNATURE) 17 september 2022

CM

34*44

T

4.500.000

light gathers people TOUGHER DIGITAL PAINTING/ DIGITAL PRINT ONE EDITION(SIGNATURE) 9 june
2022

CM

53*65.5

T

6.000.000


october

DIGITAL PAINTING/ DIGITAL PRINT
ONE EDITION(SIGNATURE)
22 october
2021

CM

30*40

T

5.000.000

last one

digital painting/digital print

one edition(signature)

march 19

2022

CM

104*104

T

12.000.000

فیلتر ها

دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان
دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان