صدای بدن: آمیگدالا

آمیگدالا مرکز هیجانات مغزی و تنظیم رفتارهای اجتماعی است.
بخشی که مسئولیت تظاهرات هیجانی چهره و رفتار را بر عهده دارد.
تجربیاتی که بار هیجانی دارند در اولین ایستگاه مغز ( آمیگدالا) متوقف می شوند، در سالن انتظار حافظه و در هم نشینی با خاطرات، در صف کنترل آماده می شوند.
پس از شناسایی و ردیابی حسی، هر کدام پردازش شده و به مقصد نهایی خود که رفتار متعادل فردی است هدایت می شوند.
آمیگدالا مامور تثبیت و ذخیره کردن حافظه و مدیریت اضطراب در نقاط مختلف مغز می باشد 
رفتارها و عکس العمل ها در مواجهه با حوادثی که حامل هیجان هستند، متناسب با میزان عملکرد این بخش متغیر است.

این مجموعه در فضای مغازه آرگو چیدمان شده است.

در این چیدمان تعاملی، فرصت تجربه ی واکنش های مغزی را برای چند دقیقه ای خواهید داشت.

فیلتر ها

دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان
دسته بندی
دسته بندی
رنگ
قیمت
قیمت - slider
850.000تومان8.200.000تومان